ระบบบผลิตอัตโนมัติ
โรบอท

Dispensing

General Specification

กระบวนการหยอดของเหลวเช่น RTV , Silicone , กาว หรือ จาระบี ที่ต้องการความแม่นยำและมีชิ้นงานหลากหลายรูปแบบ เราออกแบบใช้ Industrial Robots มาเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักร โดยออกแบบการเปลี่ยน Jig/Fixture ทำได้โดยง่ายมีระบบ Poka Yoke เพื่อช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำงาน และยังสามารถรองรับการปรับเปลี่ยนชิ้นงานในอนาคตได้อย่างง่ายดายอีกด้วย