ข่าวสารและกิจกรรม
28 Oct 2020

ก้าวไปด้วยกัน สู่โลกแห่งหุ่นยนต์
พิธีลงนามสัญญาการเป็นซิสเต็ม พาร์ทเนอร์ ระหว่าง บริษัท ยูเรกาออโตเมชั่น จำกัด ผู้เชี่ยวชาญทางวิศวกรรมและระบบอัตโนมัติของกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย และ บริษัท คูก้า (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ชั้นนำ โดยผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันที่จะผนึกกำลังและองค์ความรู้ ในการผลักดันการใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม เพื่อสร้างสรรค์นวตกรรมและส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ของไทย ให้มีการพัฒนาไปยังกลุ่มผู้ใช้งานอย่างกว้างขวาง และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ