NEWS & EVENT
30 January 2020

บริษัท ยูเรกา ออโตเมชั่น จำกัด
ได้รับเชิญเป็นตัวแทนภาคเอกชน ร่วมบรรยายในงาน “การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ” จัดโดย ศูนย์วิจัยโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่โรงแรมทวินทาวเวอร์ เมื่อ 30 มกราคม ที่ผ่านมา