NEWS & EVENT
16 AUG 2022

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565
“เทคนิคกาญจนาฯมหานคร เตรียม MOU จัดการเรียนการสอนทวิภาคีกับ บ.ยูเรกาฯ ผู้ผลิตเครื่องจักรอัตชั้นนำของประเทศ”


ดร.ชลัท อุยถาวรยิ่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร นำทีมงานผู้บริหาร ครู ประกอบด้วย นายสุเมท ม่วงหมื่นสุขรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ,คุณครูณรงค์ชัย พุ่มมูล หัวหน้าสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์,คุณครูนัจกร สถานทรัพย์


หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี,คุณครูภัทรธีรา แสนลัง หัวหน้างานความร่วมมือ และคุณครูสานิต หนูสงวน หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ที่เพื่อศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคื ระดับ ปวช. ปวส.และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีปฏิบัติการ โดยมีคุณวิเชษฐ์ เมืองจันทร์ ตำแหน่ง GROUP CEO ของบริษัทให้การต้อนรับและแนะนำบริษัท


บริษัท ยูเรกา ออโตเมชั่น จำกัด เป็นผู้นำที่ความเป็นมืออาชีพ เรื่อง AI ให้บริการด้านเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติอย่างครบวงจร ให้บริการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ระดับแนวหน้าของไทยที่มีลูกค้านับพันราย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังให้บริการลูกค้าด้วยทีมวิศวกรที่ชำนาญการสามารถออกแบบเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในการเพิ่มผลผลิตหรือลดต้นทุนดำเนินการ ทำให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดจากการรับบริการของบริษัท


ทั้งนี้ ดร.ชลัท อุยถาวรยิ่ง ผู้อำนวยการฯ และทีมงาน ได้ร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ผู้บริหารและทีมงานของบริษัท ยูเรกา ออโตเมชั่น จำกัด เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาครูฝึก บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งการวางแผน เพื่อพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU การจัดการอาชีวศึกษาระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร กับ บริษัท ยูเรกา ออโตเมชั่น จำกัด ต่อไปในอนาคต