NEWS & EVENT
14 Sep 2021

“รางวัลเหรียญทอง Supper AI Engineering รุ่นที่ 1 สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไย”
คุณต้น, รุ่งโรจน์ กรุงเกษม

ปัจจุบันเป็นวิศวกรออกแบบเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ ที่บริษัท Eureka Automation

สิ่งที่ประทับใจจากการได้เข้าร่วมโครงการนี้ คือ คณะกรรมการและทีมงานให้ความเอาใจใส่แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมากครับ ทั้งดูแลและช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่จำเป็นที่ใช้สำหรับการแข่งขัน ซึ่งทางโครงการได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ มาให้ความรู้แก่เรา เพื่อพัฒนาฝีมือให้สามารถเอาชนะโจทย์ยาก ๆ ในช่วง Hackathon หรือตอนที่เราไปทำงานจริงได้ รวมทั้งยังช่วยเหลือเรื่องทั้งที่พักอาศัยเมื่อต้องมาเข้าค่ายที่กรุงเทพฯ ดูแลเสมือนทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกัน ตอนที่ได้มาเข้าค่ายที่ตึก CAT บางรัก เป็นช่วงเวลาที่มีความสนุกและตื่นเต้นมาก ๆ ครับ เพราะได้อยู่ท่ามกลางคนเก่งมากมาย มีกิจกรรมสนุก ๆ ให้ทำตลอด ถึงจะนอนดึก ตื่นเช้า แต่เหมือนเวลาผ่านไปไวมาก ๆ ครับ เป็นประสบการณ์ดี ๆ ที่จะเก็บเอาไว้ในความทรงจำตลอดไปครับ โครงการนี้เป็นโครงการที่ให้ความรู้ทางด้านปัญญาประดิษฐ์แก่เรามากมาย ผมเองถึงแม้จะจบมาทางสายวิศวกรรมเครื่องกล มีพื้นฐานเขียนโปรแกรมมาบ้างแต่ก็ไม่ได้ทำเป็นอาชีพหลัก ตอนแรกผมกังวลมากที่บริษัทเลือกเป็นตัวแทนเพื่อมาเข้าโครงการ AI ที่ใหญ่ระดับประเทศมีผู้เข้าแข่งขันเก่ง ๆ มากมาย สิ่งที่ทำให้ผมฮึดสู้ และฝ่าฟันอุปสรรคจนประสบผลสำเร็จคือ การที่ผมคิดเสมอว่า เราสามารถที่จะเก่งและเป็นอย่างที่เราอยากจะเป็นได้ ถ้าเราตั้งใจจริงและพยายามอย่างสุดความสามารถ ดังนั้นในช่วงที่มีการอบรมเพื่อให้ความรู้ ผมจึงตั้งใจมาก ๆ ฝึกคิด ฝึกทำโจทย์ ฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อให้เกิดความชำนาญ ซึ่งความรู้ที่ทางโครงการมอบให้ ถ้าเราตั้งใจจริง ๆ จะสามารถเปลี่ยนคนธรรมดาจาก Zero จนเป็น Hero ได้เลยครับ


ผมจึงอยากแนะนำน้อง ๆ หรือท่านที่ต้องการเข้าโครงการ Super AI Engineer ถึงแม้จะเรียนมาไม่ตรงสายก็อย่าท้อแท้ และอย่ายอมแพ้ครับ โอกาสดี ๆ แบบนี้หาได้ยากมาก ๆ ซึ่งถ้าเราตั้งใจและมุ่งมั่น ชัยชนะก็ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนครับ